در غم درگذشت شادروان دکتر محمد رحیم حاتمی مدیر عامل شرکت بهستان بهداشت به سوگ نشسته ایم..
این مصیبت را به تمام همکاران و خانواده محترم ایشان تسلیت می­گوییم.

Doctor Hatami