اول شهریور 1398 – روز بزرگداشت پزشک

اول شهریور 1398 – روز بزرگداشت پزشک

اول شهریور 1398 – روز بزرگداشت پزشک 1080 810 behestanbehdasht

شنبه 1 شهریورماه، تیم­های اطفال و درما از شرکت بهستان بهداشت مراسم بزرگداشت روز پزشک در بیمارستان­های مفید، علی اصغر، مرکز طبی کودکان، مرکز پوست و جذام تهران و همچنین بیمارستان سینا در شهر تبریز و بیمارستان هفده شهریور مشهد را با حضور اساتید و پزشکان فوق تخصص و متخصص اطفال و پوست  برگزار کردند.

http://behestan-chc.com/wp-content/themes/Resanehlab-child