مسئولیت اجتماعی بهستان بهداشت

مسئولیت اجتماعی بهستان بهداشت

مسئولیت اجتماعی بهستان بهداشت 3024 1470 behestanbehdasht


مسئولیت اجتماعی بهستان بهداشت

شرکت بهستان بهداشت در راستای اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی، محموله ای شامل محصولات مکملهای تقویت کننده سیستم ایمنی، مواد شوینده و ضدعفونی کننده، دستکش و ماسک را به بیمارستانهای مسیح دانشوری و شهدای تجریش اهدا نمود. این لوازم و محصولات برای پزشکان، پرستاران و کادر درمانی این بیمارستانها در بخش ICU ارسال شد.
این بسته ها با پیام های قدردانی و انرژی بخش شرکت بهستان بهداشت برای کادر درمانی این بیمارستانها که در خط مقدم مقابله با کروناویروس زحمت می کشند همراه بود.

پزشکان مهربان، پرستاران فداکار و کادر بیمارستانی دلسوز
تشکر فراوان از تعهد و اخلاصتان
دعای خیر ما بدرقه راهتان

http://behestan-chc.com/wp-content/themes/Resanehlab-child