کنگره داروسازی

کنگره داروسازی

کنگره داروسازی 1080 871 behestanbehdasht

دوم تا چهارم شهریور 1398 - سالن همایش های رازی

“کنکره انجمن علمی داروسازان با موضوع تازه های دارودرمانی و داروسازی در تاریخ 2-4 شهریور در سالن همایشهای رازی برگزار شد و اغلب شرکتهای دارویی شناخته شده داخلی و خارجی از جمله بهستان بهداشت در این همایش حضور داشتند. تعداد 1800 داروساز و پزشک از سراسر ایران از این کنگره بازدید به عمل آوردند. در این همایش محصولات لاین اطفال، جنرال درما و زنان از کمپانی بهستان بهداشت معرفی شد که تمرکز اصلی بر روی معرفی محصولات کمپانی پومئول، فلامیژل و آنتی بیوتیک فوسیدین بود.”

http://behestan-chc.com/wp-content/themes/Resanehlab-child