پزشک

دستورالعمل بالینی در گایدلاین American College of Cardiology در ارتباط COVID-19 برای تیم مراقبت از بیماران قلبی عروقی

دستورالعمل بالینی در گایدلاین American College of Cardiology در ارتباط COVID-19 برای تیم مراقبت از بیماران قلبی عروقی 150 150 rladmin

دستورالعمل بالینی در گایدلاین American College of Cardiology در ارتباط COVID-19 برای تیم مراقبت از بیماران قلبی عروقی

کتاب دستورالعمل ضروری برای ویروس WUHAN

کتاب دستورالعمل ضروری برای ویروس WUHAN 150 150 rladmin

کتاب دستورالعمل ضروری برای ویروس WUHAN
نوشته

MARK BRADLEY

( علائم، انتقال و پیشگیری)
توضیحاتی در مورد :
منشا ویروس کرونا
علائم و درمان
توصیه های کاربردی جهت حفاظت از خود و خانواده تان
توصیه هائی برای سفر

پیشنهاد سازمان WHO جهت ساختن فرمولاسیون های ضدعفونی کننده

پیشنهاد سازمان WHO جهت ساختن فرمولاسیون های ضدعفونی کننده 150 150 rladmin

پیشنهاد سازمان WHO جهت ساختن فرمولاسیون های ضدعفونی کننده برای شستشوی دست ها

غیرفعال کردن ویروس کرونا توسط ترکیبات ضدعفونی کننده

غیرفعال کردن ویروس کرونا توسط ترکیبات ضدعفونی کننده 150 150 rladmin

توانائی بالقوه سطوح غیرزنده در گسترش ویروس کرونا و غیرفعال کردن این ویروس توسط ترکیبات ضدعفونی کننده

میزان بقای ویروس کرونا در سطوح غیرزنده

میزان بقای ویروس کرونا در سطوح غیرزنده 150 150 rladmin

مقاله پژوهشی که در ژورنال Hospital infection چاپ شده است در ارتباط با میزان بقای ویروس کرونا در سطوح غیرزنده و غیرفعال کردن آن توسط ترکیبات کشنده زیستی توضیح می‌دهد.

http://behestan-chc.com/wp-content/themes/Resanehlab-child