لیست قیمت
نام محصولتامین کننده قیمت - مصرف کننده / ریال
استراتا ایکس آر تی 20گرمStratpharma4,480,000
استراتا ایکس آر تی 50گرمLeo Pharma-
استراتادرم 5 گرمStratpharma1,710,000
استراتادرم 10گرمStratpharma2,400,000
استراتادرم 20گرمStratpharma3,520,000
استراتامد 5 گرمStratpharma2,050,000
استراتامد 10گرمStratpharma2,700,000
استراتامد 20گرمStratpharma4,700,000
انشورAbbott380,000
ایزومیلAbbott275,000
بیولکترا زینکHermes560,000
بیولکترا منیزیمHermes650,000
پدیاشورAbbott400,000
پروتوپیک 0.1%Leo Pharma1,290,000
پروتوپیک 0.03%Leo Pharma1,169,000
پماد دایوبتLeo Pharma2,200,000
پماد دایونکسLeo Pharma865,000
پماد فوسیدین 15گرم Leo Pharma80,000
پماد فوسیدین 30گرم Leo Pharma161,000
پودر فرامکس 41.5گرمBioSyent1,890,000
پودر فرامکس 83گرمBioSyent2,600,000
پومئول برولرClemascience2,130,000
پومئول درینرClemascience2.130,000
پومئول کاپیلاریClemascience2,050,000
ژل دایوبتLeo Pharma2,760,000
سویتHermes630,000
سیمیلاک توتال کامفورت 1Abbott332,000
سیمیلاک توتال کامفورت 2Abbott332,000
سیمیلاک نئوشورAbbott370,000
فلامیژلFlenPharma400,000
کپسول فرامکسBioSyent1,111,800
کرم فوسیدین 15گرمLeo Pharma80,000
کرم فوسیدین 30گرمLeo Pharma161,000
گلوسرناAbbott410,000
کلسی مد د3Hermes910,000
تاپ فیتزHermes400,000
دیپ هیتMentholatom-
سولاژنBehestan Pharmed-
http://behestan-chc.com/wp-content/themes/Resanehlab-child