کنگره داروسازی

کنگره داروسازی

کنگره داروسازی 1080 871 behestanbehdasht

دوم تا چهارم شهریور ۱۳۹۸ - سالن همایش های رازی

“کنکره انجمن علمی داروسازان با موضوع تازه های دارودرمانی و داروسازی در تاریخ ۲-۴ شهریور در سالن همایشهای رازی برگزار شد و اغلب شرکتهای دارویی شناخته شده داخلی و خارجی از جمله بهستان بهداشت در این همایش حضور داشتند. تعداد ۱۸۰۰ داروساز و پزشک از سراسر ایران از این کنگره بازدید به عمل آوردند. در این همایش محصولات لاین اطفال، جنرال درما و زنان از کمپانی بهستان بهداشت معرفی شد که تمرکز اصلی بر روی معرفی محصولات کمپانی پومئول، فلامیژل و آنتی بیوتیک فوسیدین بود.”

https://behestan-chc.com/wp-content/themes/Resanehlab-child