لیست قیمت
نام محصولتامین کننده قیمت - مصرف کننده / ریال
استراتادرم 5 گرمStratpharma3,750,000
استراتادرم 10گرمStratpharma5,180,000
استراتادرم 20گرمStratpharma7,750,000
استراتامد 5 گرمStratpharma4,450,000
استراتامد 10گرمStratpharma6,100,000
استراتامد 20گرمStratpharma10,200,000
انشورAbbott380,000
پدیاشورAbbott400,000
ایزومیلAbbott275,000
سیمیلاک توتال کامفورت 1Abbott1,220,000
سیمیلاک توتال کامفورت 2Abbott1,220,000
سیمیلاک نئوشورAbbott410,000
گلوسرناAbbott410,000
پروفریAbbott530,000
بیولکترا زینکHermes1,526,000
بیولکترا منیزیمHermes1,591,400
سویتHermes1,526,000
پماد دایوبتLeo Pharma2,200,000
پماد دایونکسLeo Pharma865,000
پماد فوسیدین 15گرم Leo Pharma80,000
پماد فوسیدین 30گرم Leo Pharma161,000
ژل دایوبتLeo Pharma2,760,000
کرم فوسیدین 15گرمLeo Pharma80,000
کرم فوسیدین 30گرمLeo Pharma161,000
پودر فرامکس 41.5 گرمBioSyent1,890,000
پودر فرامکس 83 گرمBioSyent2,600,000
ژن استروجی -100Behestan Behdasht1,114,000
پومئول برولرClemascience5,199,300
پومئول کاپیلاریClemascience5,090,300
https://behestan-chc.com/wp-content/themes/Resanehlab-child